Zavod za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje d.o.o.

Taborska cesta 3
1290 Grosuplje

T: 01 7810 320
F: 01 7810 334
E: zpksu@siol.net

Ustanovitev in vpis etažne lastnine

Vpis večstanovanjskih objektov v kataster stavb
Na podlagi izdelanega elaborata katastra stavb in vloge vložene na Geodetsko upravo, Geodetska uprava izda odločbo o prvem vpisu stavbe v kataster stavb. Pridobitev odločbe je upravni postopek. Po pravnomočni odločbi o prvem vpisu v kataster stavb se pripravi vsa ostala dokumentacije za »oblikovanje« etažne lastnine in nato vloži predlog za vpis etažne lastnine na objektu.

Sestava enostranskega akta ali pogodbe-sporazuma o oblikovanju etažne lastnine
Etažna lastnina ponavadi nastane s pravnim poslom, torej pogodbo-sporazumom med solastniki »obstoječega« objekta ali enostranskim aktom investitorja gradnje novega objekta. Ta enostranski akt ali pogodba-sporazum je podlaga za zemljiškoknjižni vpis etažne lastnine, zato mora vsebovati zemljiškoknjižne podatke o nepremični, sklenjen mora biti v pisni obliki, podpisi solastnikov oziroma investitorja pa morajo biti notarsko overjeni. Potrebno je tudi določiti posamezne dele stavbe v etažni lastnini, ter določiti skupne dele stavbe in solastniške deleže na skupnih delih. Od slednjega je namreč odvisno kako bodo porazdeljeni stroški vzdrževanja in upravljanja stavbe.

Izdelava zemljiškoknjižnega predloga
Na podlagi odločbe o prvem vpisu stavbe v kataster stavb in overjenega akta o oblikovanju etažne lastnine ali pogodbe-sporazuma o oblikovanju etažne lastnine se izdela zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine na večstanovanjskem objektu.


Urška Luzar Jerlah
urska.jerlah@zpksu.si
T: 01/7810-333
Naša spletna stran za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. 
Če se z namestitvijo strinjate, kliknite »Strinjam se«.